REKLAMATION OG KLAGEADGANG

REKLAMATION
Dit køb af omfattet af købeloven, herunder mangelreglerne. Det vil sige, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Du har 2 års reklamationsret, men det anbefales, at du reklamerer så hurtigt som mulig efter fejlen opdages.

Du kan reklamere ved at kontakte os via mail til butik@smaglos.com eller på tlf. 23280333


En reklamation, der sendes retur, uden der har været kontakt til os, godkendes ikke.

Varen sendes derefter til:
Butik Smagløs
Gothersgade 35
7000 Fredericia

KLAGEADGANG
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at klage over en vare, som du har købt hos os. Vi kan  både kontaktes telefonisk 23280333 og pr. mail butik@smaglos.com.


Du kan også indgive en klage over en vare, som du har købt hos os, til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse: butik@smaglos.com

Såfremt vi ikke kan nå til en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet. Følg linket for at indgive en online klage hos: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintSta...